Disclaimer - Centrum voor Metta

Centrum voor Metta
Praktijk voor innerlijke groei en transformatie
Ga naar de inhoud

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.centrumvoormetta.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de Privacy verklaring.

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een persoonlijk medisch advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de informatie  die deze website verstrekt.

Hoewel ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepas bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Centrum voor Metta niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Centrum voor Metta aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door Centrum voor Metta gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Centrum voor Metta aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum voor Metta.
Centrum voor Metta

Beroepsvereniging CAT-Complementair: L.3 CM 1622-16-01-20
KvK 17250055

© Centrum voor Metta februari 2020
Terug naar de inhoud