Training 'Proffesionals: bewuster leven en werken - Centrum voor Metta

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voor jou

Bewuster leven en werken vanuit innerlijke kracht


Een training speciaal voor professionals in zorg- en hulpverlening om bewuster te willen leven en werken vanuit innerlijke kracht. Naast kennis en ervaring is dit dé meest krachtige basis om je werk optimaal te kunnen doen. Dan pas kun je er werkelijk voor jezelf en anderen zijn.
Dit traject is met name bedoeld voor hulpverleners met eigen praktijk of werkend via een bedrijf of organisatie, die dichter bij zichzelf willen blijven staan in de omgang, begeleiding of het werken met mensen. Met name voor psychologen, artsen, fysiotherapeuten en anderen die therapeutisch werk verrichten, is het zeer belangrijk niet je eigen verstoringen te projecteren op je patiënt of cliënt.

Kijk je eerlijk naar jezelf

Wanneer je hulpverlener bent of je een eigen praktijk hebt, werk je veel met mensen. Je hebt waarschijnlijk veel kennis en ervaring. Maar vaak komt het voor dat juist mensen die anderen beroepsmatig helpen, zelf ook met problemen rondlopen, eigenlijk zelf niet eerlijk naar zichzelf durven kijken of niet echt naar hun eigen gevoel kunnen. Misschien ben jij soms ook te trots om toe te geven dat jij een bepaald probleem hebt of schaam je je ervoor dat je met iets rondloopt. Of je denkt het zelf wel te weten of alles zelf wel kunt oplossen. Maar is dat zo? Durf je eerlijk naar jezelf te kijken? Ben je zelf wel dichtgenoeg bij jezelf? Durf je jezelf te erkennen? Wie helpt er jou?

Dicht bij jezelf blijven

Als je mensen helpt, verzorgt, begeleidt of mensen aanstuurt, is het noodzakelijk om dicht bij jezelf te kunnen blijven om anderen werkelijk optimaal te kunnen begrijpen en helpen.
De begeleiding voor professionals is daarom gericht op het vanuit innerlijke kracht omgaan en werken met mensen. Als je volledig in je eigen kracht staat, weet je wat er werkelijk speelt bij jezelf en kun je er optimaler zijn voor de ander.
Als je dicht bij jezelf staat en bereid bent je ego even aan de kant te zetten, kun je leren gebruik maken van het innerlijk weten. Hiervoor is het noodzakelijk zoveel mogelijk neutraal te zijn in alles wat je denkt, zegt en doet. Om neutraal te zijn is het nodig stil te kunnen zijn in jezelf en jezelf te kennen. Hoe denk jij, praat jij, gedraag je je? Door het loslaten van patronen, gedachten en gedrag dat niet meer bij je past, kun je zuiverder worden. Daarnaast is een grote mate van alertheid en aandachtigheid in jezelf nodig om je niet door anderen, uiterlijke zaken of de maatschappij te laten afleiden of verleiden.
Zeker in het contact met anderen is het belangrijk dicht bij jezelf te kunnen blijven om niet in de energie van de ander mee te gaan. Dit is niet altijd eenvoudig.

Werken met anderen

Het werken met of begeleiden van anderen vereist een nog hogere mate van zelfkennis en alertheid. Maar al te vaak worden mensen begeleid door therapeuten, psychologen of andere hulpverleners of worden werknemers aangestuurd door leidinggevenden die zich te weinig bewust zijn van zichzelf, van hun eigen energie en van de energie van de ander.
De volgende vragen zijn van belang:

- Hoe kun je weten of je neutraal bent als jij de ander begeleidt?
- Hoe kun jij weten of je niet meer reageert vanuit je eigen verstoringen, patronen en pijn en dus
  vanuit je eigen egodeel?
- Weet jij of je wel werkelijk in je eigen energie kunt blijven?
- Hoe voelt jouw energie en wanneer ben je je bewust dat die wordt beïnvloed door de energie
  van de ander of door datgene wat een ander zegt of doet?
- Wie ben jijzelf los van jouw patronen en verstoringen?

Als je nog niet volledig in jouw kracht staat, jouw werkelijke Zelf nog niet kent, zal de reactie die je geeft, datgene wat je denkt, zegt of doet niet altijd zuiver zijn.

Tarief

Het tarief voor individuele training op maat bedraagt voor een telefonisch consult € 110,= exclusief BTW per 60 minuten.
Een telefonisch consult duurt normaal gesproken tussen de 30 en 60 minuten. Het factuurbedrag wordt naar rato berekend.

Het tarief voor een consult in de praktijk bedraagt € 185,= exclusief BTW per sessie.
Een sessie duurt normaal gesproken 1,5 tot 2,5 uur.

Trainingen via bedrijven

Als een individuele training wordt gevolgd in opdracht van uw bedrijf of het bedrijf waar u werkt, wordt de training per individu op maat gemaakt. Graag maak ik een offerte voor u.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu